Současný Evropský šperk ze sbírek Muzea Českého ráje

Výstava prezentuje práce zlatníků a šperkařů, kteří se v uplynulých 25 letech zúčastnili Mezinárodních šperkařských symposií v Turnově. Představeny budou exponáty z rozsáhlé a prestižních sbírek současného šperku, kterou spravuje Muzeum Českého ráje v Turnově. Sbírka dokumentuje díky svému charakteru nejen vývoj unikátního současného šperku v posledních třiceti letech, ale je také dokladem o setkávání výtvarníků z celého světa ve místě se staletou tradicí broušení drahokamů a zlatnictví. Mnoho umělců, kteří se poprvé setkali v Turnově, zde navázalo trvalé přátelské pracovní a osobní vztahy, jež jsou podle nás stejně cenným přínosem jako     samotná sbírka šperků. Díky tomu jsou mezinárodní sympozia v Turnově ve světě současného šperku fenoménem.
Muzeum Českého ráje v Turnově / Výstavní sál / 12. 5. – 12. 7. 2020