MASOPUSTNÍ REJ – Výstava o tradicích Masopustu a masopustních maskách

Výstava o tradicích Masopustu a masopustních maskách

Po vánoční výstavě věnované tradici výroby perličkových vánočních ozdob z Poniklé se v únorové výstavě budeme opět věnovat jedné krásné rukodělné tradici – výrobě papírových masopustních masek, která se ve své původní podobě zachovala v Zákupech. Tato tématika je nám muzejníkům velice blízká už proto, že tradici masopustních obchůzek se snažíme udržovat každoročním pořádáním masopustu na Dlaskově statku.
Nositelem tradice ruční výroby masopustních masek je společnost PVO Zákupy, která navazuje ve své činnosti na První rakouskou továrnu na patentní listy a luxusní papír založenou v r. 1884 v Zákupech. Po celou dobu trvání papírové výroby se postup výroby masopustních masek nezměnil, výroba probíhá stále stejným, kompletně rukodělným způsobem, tzv. vylepováním do negativních forem. Zákupská výroba je jediným výrobcem ručně vyráběných papírových masek nejen v naší republice, ale i v celé Evropě. Svou produkcí udržuje a posiluje povědomí nejen o této unikátní výrobě, ale také o tradici masopustních obchůzek v Libereckém kraji i daleko za jeho hranicemi. Tradiční ruční výroba papírových masek, kterou udržuje společnost PVO Zákupy, je nominována na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky.
Na masopustní výstavě bude k vidění široká škála masek a škrabošek užívaných dnes i v dobách minulých, nahlédneme i do historie zákupské výroby a do ostatních odvětví papírové produkce.

Zahájení výstavy ve čtvrtek 2. února od 16.30 hod.
Kamenářský dům / 2. 2. – 12. 3.2017