LIBERECKO VE STÍNU SOPEK

Ač to nemusí být na první pohled patrné, v minulosti patřilo Liberecko opakovaně k velmi aktivním vulkanickým oblastem. Nenajdeme zde sice žádný supervulkán, ale po zhlédnutí výstavy Liberecko ve stínu sopek zjistíte, že tu občas mohlo být pořádně „horko“. Po krajině od Lužických hor až k Českému ráji najdeme totiž rozeseto nespočet drobných vulkánů.

Na výstavě nelze prezentovat každý, proto jsme území Libereckého kraje rozdělili na čtyři dílčí vulkanické segmenty – Lužické hory, oblast mezi Českým středohořím a Jizerou, Český ráj
a Podkrkonoší, ve kterých jsme vytipovali šest unikátních lokalit. Všech šest vybraných „sopek“ představuje reprezentativní příklady různých typů vulkanismu, které můžeme na vymezeném území nalézt, a zároveň tvoří šest základních stanovišť tvořících jádro celé výstavy. Na těch si budete moci prohlédnout a ohmatat horniny pocházející ze samotného nitra země, dozvíte se mnoho informací
o daném typu vulkanismu, jeho produktech a mnoho dalších zajímavostí, včetně nejnovějších vědeckých poznatků. Lákadlem na vybraných stanovištích budou animace sopečné činnosti, které bude moci návštěvník pozorovat buď na obrazovkách, nebo v případě panelů s rozšířenou realitou přímo
v mobilních telefonech. Na výstavě nebudou chybět ani mineralogické vzorky, které představují poklady pocházející z nitra země, kterými se můžeme těšit jen díky vulkanické aktivitě. Stěny výstavního sálu budou zdobit velkoformátové fotografie významných vulkánů celé oblasti Libereckého kraje. Výstava vzniká ve spolupráci s Českou geologickou službou, včetně našeho předního vulkanologa Mgr. Vladislava Rappricha, Ph.D.

Zahájení výstavy v úterý 17. července v 17.00 hod.
Výstavní sál / 17. 7. – 9. 9. 2018