Let there be rock (Výstava prodloužena do 26. 6.)

Výstava prodloužena do 26. 6. 2022

Let there be rock Název výstavy si pohrává se slovem rock = skála, kámen, protože to bude hlavně o designu v drahých kamenech. Představí se práce z Hochschule Trier, oddělení designu šperku a drahých kamenů v Idar-Obersteinu, doplněné o ukázky unikátních objektů broušených a řezaných v drahých kamenech z Idar-Obersteinských firem. Podobná tu byla před 11 lety, ale pro návštěvníky bude opět nepochybně atraktivní, a odbornou veřejnost – studenty, výtvarníky, designéry – bude zajímat posun v designu a filozofii tvorby za uplynulou dekádu. V roce 2011 jsme poprvé v naší nové Klenotnici na čas vyměnili stálou výstavu historických prací z turnovské šperkařské školy za jiné, neméně zajímavé exponáty. Pod názvem Idar-Oberstein kreativ jsme vystavili reprezentativní průřez kamenářskou tvorbou z partnerského německého města s podobnou tradicí zpracování drahokamů, jakou má Turnov. Zatímco Turnov byl po druhé světové válce v podstatě odříznut jak od světového trhu s drahokamy, tak od světových nalezišť, dvojměstí Idar-Oberstein nejen obnovilo předválečnou prosperitu a mezinárodní obchodní vztahy, ale založilo Německé mineralogické muzeum, mezinárodní burzu drahokamů a ateliér designu šperku a drahých kamenů (pracoviště Hoschschule Trier) a stalo se jedním z významných světových center vzdělávání a inovace v tomto oboru. Proto tu tehdy byly vystaveny klasické brusičské a kamenorytecké práce firem z dlouhou tradicí z úžasných materiálů především brazilského původu – akvamarínů, ametystů, sagenitu, achátů a dalších velmi kvalitních surovin, ale i autorská díla, například Dietra Lorenze nebo ateliéru Munsteiner. Bernd Munsteiner, průkopník tzv. fantazijních výbrusů, byl také mezi těmi, kteří tuto výstavu pomáhali realizovat. Pro odbornou veřejnost však byla nejzajímavější částí výstavy přehlídka studentských prací ze školy, která má mezinárodní renomé i mezinárodní skladbu studentů, takže se v jejích výsledcích potkává německá designérská škola s národními prvky vnášenými studenty například z jižní a východní Evropy nebo Asie. Název letošní výstavy nazvané Let there be rock (podle legendárního alba hard rockové kapely AC/DC), odkazuje k materiálu, jehož se designérská tvorba idar-obersteinských studentů týká – kamene.  Ve šperku již dávno nejsou využívány pouze klasické drahokamy, ale široká škála zajímavých minerálů a hornin, a tak se můžeme těšit na zajímavou a pro turnovskou odbornou veřejnost nepochybně také inspirativní přehlídku, kterou z absolventských prací Hochschule vybral prof. Theo Smeets s dalšími učiteli. Smeets také   výstavu v naší klenotnici 29. dubna zahájí. Vlastně je tu na místě hovořit o výstavním projektu, který 21. dubna totiž otevřeme my, reciproční výstavy ve Ville Bengel a na dalších místech Idar-Obersteinu. Pro naši muzejní prezentaci jsme připravili výběr 60 šperků z mezinárodních turnovských sympozií a své práce vystaví i Jiří Urban – v bezpečí spořitelny v Idaru čtyři kopie královských korun a přímo v Hochschule i komorní výběr ze své volné šperkařské tvorby. Výstavy Let there be rock potrvají u nás i v Německu do konce června tohoto roku. Poté se do naší Klenotnice opět vrátí úspěšná instalace Šperk pro Helenu, kterou letos připomínáme 70 let od úmrtí profesora a ředitele turnovské šperkařské školy Antonína Karče.
Klenotnice / 29. 4. – 26. 6. 2022
Kurátor: PhDr. Miroslav Cogan, Mgr. Lenka Laurynová