Kamenná paměť města Památkově chráněné objekty od středověku po současnost

Výstava má za úkol ukázat a v některých případech možná i přímo připomenout památkově chráněné objekty na území města. Bohatství turnovského památkového fondu není rozhodně zanedbatelné – čítá více než 50 položek – a při tom mnohdy okolo nich chodíme (i několikrát denně), aniž bychom si jejich unikátnost uvědomovali. Tyto pamětihodnosti tak budou představeny jak skrze osobité příběhy, které se k některým váží, tak prostřednictvím současné i historické fotografie z archivu muzea a výtvarných děl z muzejní sbírky výtvarného umění.

Termín: 8. 9. – 30. 10. 2022
Kurátor: Mgr. Lenka Laurynová, PhDr. Jiří Zoul Sajbt, Mgr. Antonín Mojsl