Kamenná paměť města – kulturní památky Turnova

Kamenná paměť města – kulturní památky Turnova

Muzeum Českého ráje otevře začátkem září další z výstavních projektů připravených v rámci oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Turnově, tentokráte věnovaný bohatému památkovému fondu města.

Při svých každodenních cestách městem řadě místních zevšedněly památky, které je v Turnově obklopují, proto se turnovské muzeum rozhodlo připomenout a blíže představit kulturní pamětihodnosti na území města zapsané na Ústředním seznamu kulturních památek. Stávající seznam doplní prezentace dalších objektů, které by se s ohledem na svůj význam a umělecké kvality mezi kulturní památky mohly v příštích letech směle zařadit.

Výstava představí současnou podobu všech objektů i soch ze seznamu, aktuální snímky památek pak doplní jejich historické fotografie, což přinese návštěvníkům možnost sledovat nejen vývoj jejich vnější podoby či účelu, pro který byly využívány, ale často také příležitost dozvědět se, jak překvapivě se během uplynulých desetiletí změnilo také celé okolí dané památky.

Návštěvníci výstavy tak budou moci mj. zjistit, že dnešní hlavní budova turnovského muzea sloužila v prvních poválečných letech jako sídlo policie. Dozví se, že v protějším domě čp. 89 se díky skupině vlasteneckých občanů zrodila v 60. letech 19. století myšlenka na založení turnovské odnože tělocvičné jednoty Sokol. Prohlédnou si pohled na chlapeckou školu od jihovýchodu předtím, než v městském parku vyrostlo letní kino nebo poznají, jak impozantně vyhlížel ve 40. letech 20. století z prostoru mariánského hřbitova novogotický chrám, který je dnes už z tohoto místa díky vzrostlé vegetaci v celé své kráse a mohutnosti prakticky nespatřitelný.

Pro názornou představu o rozložení památek v jednotlivých částech města a hlubších prostorových souvislostech je zpracována mapa se zaznamenáním jednotlivých položek památkového katalogu. Textově-obrazovou část výstavy doplní exponáty vážící se k vybraným památkám z muzejních depozitářů, a to včetně unikátních vitráží, které zdobily okna předchůdce dnešního kostela Narození Panny Marie a pocházejí z roku 1647.

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 8. září v 17:00.
Úvodní slovo: Tomáš Hocke, starosta města
Lenka Laurynová a David Marek, kurátoři výstav

Kulturní program vernisáže: na housle zahraje Anežka Charousková a na kontrabas Jindřich Konvalinka.

Muzeum Českého ráje v Turnově – Výstavní sál / 8. 9. – 30. 10. 2022