Jiří Urban, šperkař, klenotník, restaurátor (Klenotnice)

Jiří Urban (*1954) se v průběhu uplynulých pěti let stal mediálně nejfrekventovanějším zlatníkem v Čechách.  Pozornost televize, tisku a tím i veřejnosti přitáhly především dvě významné realizace – kopie koruny Svaté říše římské a kopie sedlecké monstrance.  Poněkud stranou tak zůstala jeho vlastní šperkařská tvorba, která ale v jeho řemeslném, uměleckém a osobním vývoji hraje neméně důležitou roli.  Obě sféry Urbanovy uměleckořemeslné činnosti chceme proto vyváženě připomenout výstavou k jeho šedesátinám, kterou v Muzeu Českého ráje připravujeme do exkluzivních prostor Klenotnice.  Kopii říšské koruny mohla turnovská veřejnost krátce vidět před jejím odevzdáním při výstavě Turnovské stříbro před pěti lety. S podobně působivou kopií proslulé parléřovské monstrance ze Sedlce se ale mohl v průběhu jejího vzniku seznámit jen málokdo, proto bude nepochybně magnetem této komorní výstavy. Jistě se ale vyplatí věnovat dostatek času i vitrínám s vlastní Urbanovou tvorbou, do kterých autor vybírá to nejlepší ze své bohaté tvorby včetně málo známých unikátních šperků a solitérních objektů ze soukromých sbírek. Přestože obě pozoruhodné kopie jsou součástí stálých expozic na Karlštejně a v Sedlci u Kutné Hory, jejich majitelé nám je k této příležitosti mistrova životního jubilea ochotně zapůjčili, i když na omezenou dobu. Výstava proto potrvá pouze tři týdny, od 6. do 30. března 2014.

Jedinečnou expozici historických prací z turnovské šperkařské školy vystřídá v muzejní Klenotnici na začátku března neméně zajímavá a rovněž drahocennými exponáty naplněná výstava k šedesátinám Jiřího Urbana. Těžko bychom hledali jiného zlatnického mistra, který se tak často v uplynulých letech objevil ve veřejných médiích jako právě tento autor náročných kopií středověkých zlatnických klenotů – císařské koruny Svaté říše římské, Svatováclavské koruny a parléřovské monstrance ze Sedlce u Kutné Hory.  Právě tyto dva unikáty, díky vstřícnosti majitelů výjimečně zapůjčené ze stálých expozic v Sedlci a na Karlštejně, jsou vrcholem první části výstavy. Druhou část instalace jsme věnovali vlastní šperkařské a klenotnické tvorbě turnovského umělce. Chceme totiž ukázat Urbanovu zlatnickou a designérskou všestrannost, a přestože přes metr vysoká, architektonicky bohatě členěná a pozlacená monstrance bere dech, měl by si každý návštěvník ponechat dostatek času i na pozornou prohlídku ostatních exponátů. Také mezi nimi jsou totiž v podobě autorských replik vystavena díla Urbanových rukou, která ve své době vzbudila značný ohlas, a sice pacifikál pro papeže Jana Pavla II. (1992 realizováno v DUV Granát), nebo granátová souprava pro anglickou královnu Alžbětu.  V Urbanově vlastním autorském šperku uplynulých třiceti let pak můžeme sledovat jeho postupný výtvarný rozvoj a stoupající řemeslné mistrovství, které mu otevřelo dveře k již zmíněným velkým realizacím.  Na druhé straně ve své tvorbě nachází umělec, ovlivněný roky práce a denního kontaktu s artefakty nesmírného duchovního významu, možnost vrátit se k sobě samému, k vlastní invenci a výtvarnému cítění.  Vedle nejlepších šperků a objektů, včetně těch z mezinárodních sympozií v Turnově i zahraničí, tu budou také veřejnosti méně známé, ale stejně zajímavé práce ze soukromých sbírek. Trvání výstavy je bohužel omezeno na tři týdny, maximum doby, na kterou mohou vlastníci kopií korun a monstrance, Farní úřad v Sedlci a Středočeský kraj, na začátku turistické sezóny postrádat.  Přesto si troufáme tvrdit, že se výstava k životnímu jubileu turnovského zlatníka, klenotníka a šperkaře Jiřího Urbana stane jedním z vrcholů letošní kulturní sezóny v regionu. (mc)

Muzeum Českého ráje v Turnově/Klenotnice / 6. – 30. 3. 2014