Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století

Od 6. března do 27. dubna bude ve výstavním sále muzea k vidění výstava s názvem Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století. Jedná se o projekt sdružení Post Bellum, které již od roku 2001 zaznamenává svědectví pamětníků 20. století a uveřejňuje je v internetové sbírce Paměti národa.

Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století je komiksová výstava vycházející se stejnojmenné knihy, která byla v roce 2012 vyhlášena nejlepším českým komiksem v rámci mezinárodního festivalu KomiksFEST (vydaná nakladatelstvími Argo a Post Bellum ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů). Výstava mapuje příběhy skutečných lidí z nedávné historie, kteří se dostali do konfliktu s totalitní mocí. Třináct příběhů je dílem třinácti českých a slovenských komiksových kreslířů, kteří předvedou svou práci na 24 velkých panelech. Je zde zastoupena každá nemilá etapa československých novodobých dějin – konec Československa a druhá světová válka, poválečné uspořádání ČSR, nástup komunismu a padesátá léta, Pražské jaro a okupace 1968, normalizace a disent a nakonec události listopadu 1989.

Název celé výstavy je názvem jednoho z příběhů, který popisuje na osobě generála Tomáše Sedláčka krutou východní frontu i beznaděj komunistických kriminálů. Jinde zase najdeme příběh s názvem „Ten kluk přece nic neudělal“ dokumentující těžké rozhodování Milušky Havlůjové, zda spolupracovat s komunistickou Státní bezpečností, nebo být uvězněna a odloučena od dvouletého syna. Výstava bude doplněna krátkými animovanými filmy nebo předměty ze sbírek muzea (vězeňský mundúr z koncentračního tábora nebo výrobky vězňů, které se u nás také nacházejí). Doprovodným programem budou přednášky na téma NORMALIZACE pro třídy turnovských základních škol.

Připomínat si období moderních dějin 20. století je nutné neustále. Někteří pamětníci, zdá se, rychle zapomínají a mladší generace často vůbec netuší a nedokáže si představit atmosféru doby před třiceti lety nebo období 2. světové války. Doufáme, že především komiksový žánr by mohl přivést do muzea mladou generaci, následovanou jejich rodiči, ve kterých by zase výstava mohla vyprovokovat potřebu s dětmi o tomto období našich dějin hovořit.

Výstavní sál muzea / 6. – 27. 4. 2014