JAN HRUBÝ, Kreslený humor a grafika

Jan Hrubý je znám jako kreslíř kresleného humoru, který publikoval v novinách a časopisech. Patřil k okruhu tzv. 7 kreslířů z Mladého světa (Barták, Jiránek, Renčín a další). Na výstavě budou prezentovány kresby nejen z této doby, ale i ze současnosti. Autor se zabývá i užitou a volnou grafikou, která bude na výstavě také zastoupena. Mimo samostatných výstav se Jan Hrubý zúčastnil mnoha společných výstav doma i v zahraničí a získal nejedno ocenění. Již 25 let žije a pracuje v Českém ráji.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 26. června.
Kamenářský dům / 26. 6. – 23. 8. 2015