Horolezecká fotografie aneb Český ráj očima horolezců

Dalším počinem, který Muzeum Českého ráje v Turnově věnuje dějinám a současnosti horolezeckého sportu v Českém ráji, bude letošní výstava horolezecké fotografie. Po loňské úspěšné výstavě „Jistíš mě?“, která téma horolezectví návštěvníkům představila od základů, se letošní výstava bude věnovat zdánlivě dílčímu lezeckému tématu – fotografiím. Jejich prostřednictvím bude k vidění využití loni představených lezeckých pomůcek a technik takříkajíc v praxi. Autory vystavených fotografií budou samotní lezci, z nichž se nezanedbatelná část fotografování věnuje i profesionálně, nebo na vysoké amatérské úrovni. Na vystavených snímcích tak uvidíme nejen vrcholky skal či daleké výhledy, ale i samotné lezce v akci tak, jak je zaznamenali jejich kolegové. Milým výsledkem náhodného sběru fotografií bude zajisté i skutečnost, že autoři některých snímků budou zároveň i lezci-protagonisty snímků jiných.

V současné době probíhá sběr fotografií, v médiích byla zveřejněna výzva všem fotografům, kteří se tématem horolezectví zabývají, aby muzeu své snímky k vystavení nabídli. Zároveň muzejní pracovníci využívají vlastních kontaktů a oslovují známé horolezce. Vystaveny by měly být fotografie různého stáří, od počátků lezectví v oblasti až do současnosti. Jediným požadavkem je, aby se týkaly skalních měst Českého ráje.
Výstava bude zahájena v úterý 14. května v 16.30.
Výstavní sál muzea: 14. 5. – 30. 6. 2013

POZVÁNKA horolezci