Historie zachycená na skle – Skleněné negativy v muzejních sbírkách

Fotogalerie: www.muzeum-turnov.cz/fotogalerie/historie-zachycna-na-skle/

Výstava s názvem Historie zachycená na skle – Skleněné negativy v muzejních sbírkách je výsledkem několikaletého projektu s názvem Brána do světa sbírek, na kterém spolupracuje Muzeum Českého ráje v Turnově s Muzeem keramiky v polském Boleslawci. Na české straně bylo cílem zdigitalizovat objemný soubor více než 12000 skleněných negativů z přelomu 19. a 20. století, které jsou výsledkem práce turnovských fotografů. Největší část z nich tvoří soubory amatérského fotografa MUDr. Jiřího Šolce a zdejších fotoateliérů V. J. Linharta či Jana Šimona a jeho dcery Marty provdané Solovjové. Návštěvník se může těšit na obrázky ze starého Turnova a Českého ráje, dále pak bude představena ateliérová fotografie nebo důležité okamžiky z dějin našeho regionu. Cílem je představit také fototechniku, kterou byly nebo mohly být vystavované fotografie pořizovány. V rámci digitalizačních prací byl mezi jinými zpracován i soubor negativů z vybraných institucí v regionu. Také tato část bude na plánované výstavě prezentována, stejně jako část věnující se sbírkám Boleslawieckého muzea.

Výstavní sál Muzea Českého ráje v Turnově / 16. 7. – 30. 8. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce INTERREG Česká republika – Polsko 2014–2020.

Logo Evropské unie
Logo Evropské unie
Muzeum keramiky Boleslavec
Muzeum keramiky Boleslavec