Český ráj očima malířů osmi generací

Poslední výstavy v galerii muzea

Výstava Český ráj očima malířů osmi generací je průřezem sbírkou Muzea Českého ráje od začátku 19. století do současnosti. Jsou v ní zastoupeni především umělci spjatí životem i prací s regionem, ale i uznávané osobnosti romantismu jako Thomas Ender, Alois Bubák, Hugo Ullik nebo klasici moderní české malby Vincenc Beneš a Pravoslav Kotík.

Hluboké pochopení a lásku ke zdejší krajině najdeme však především u malířů a grafiků žijících a tvořících v Turnově a Pojizeří počínaje Janem Prouskem, na kterého navázal Karel Vik nebo Antonín Majer, výraznou skupinu tu tvoří meziváleční pedagogové turnovské klenotnické školy Antonín Karč, Zdeněk Juna, Josef Řezáč, Květoslav Endrýs a později Václav Žatečka.

Tvářnost a barevnost pojizerské krajiny nebo její emotivní rozměr k sobě přitahovaly pozornost krajinářů i po válce, ať to byli rodáci jako Jan Solovjev, Ladislav Karoušek, Vladimír Otmar, Jiří Rada a Petr Tamchyna, nebo malíři, které si Český ráj připoutal, jako Dalibor Matouš, Jaroslava Solovjevová a mnozí další.