Betlémy ze sbírky Jany a Josefa Václava Scheybalových

Adventní čas návštěvníkům Muzea Českého ráje zpříjemní výstavy betlémů ze sbírky manželů Jany a Josefa Václava Scheybalových na Kamenářském domě. Sbírka betlémů manželů Scheybalových, která je dnes součástí sbírky Muzea Českého ráje v Turnově, není velmi početná a patrně ani nebyla systematicky budována. Má však velký význam pro regionální kulturní historii. Jako ucelený soubor nebyla dosud nikdy prezentována. Sbírka obsahuje unikátní betlémové archy z 1. poloviny 19. století, díla rytce P. Bohmanna, vydané pražským vydavatelem W. Hoffmannem, které patří k nejstarším dosud známým betlémovým archům v Čechách. Vedle toho jsou ve sbírce zastoupeny jednotlivé figury papírových tištěných betlémů tištěné ve vídeňském nakladatelství Richtr. Kromě tištěných betlémů jsou zastoupeny i betlémy malované na kartonu z oblasti severovýchodních Čech, řezaný betlém Jaroslava Zajíce, zámečníka z Lomnice nad Popelkou, dřevěné figurky z betléma Josefa Junka a betlémové figury malované temperou na papíře J. Kose. Sběratelská práce manželů Scheybalových se zaměřila i na betlémy novodobé. Z mladší vrstvy tištěných betlémů sbírka obsahuje tištěné archy betlémů Vojtěcha Kubašty, Josefa Lady, Mikoláše Alše, Jiřího Škopka, Milana Janáčka ad. i jeden betlém skleněný ze Železného Brodu.
Kamenářský dům / 26. 11. 2015 – 6. 1. 2016