500 let od přestaveb Hrubého Rohozce, Pozdní gotika a raná renesance v Českém ráji

500 let od přestaveb Hrubého Rohozce
Pozdní gotika a raná renesance v Českém ráji

Výstava bude věnována rozsáhlé stavební činnosti na zámku Hrubý Rohozec, kterou realizoval rod Krajířů z Krajku. Tato přestavba, která probíhala již od konce 15. století, vrcholila právě před půl tisíciletím, v roce 1516. Začala tedy ještě v období čisté pozdní (Vladislavské) gotiky a plynule se přelila do renesance. Za tu dobu se Hrubý Rohozec proměnil z ryze raně gotického hradu pevnostního charakteru na pohodlné sídlo, které již předznamenávalo příchod zámecké módy – stal se pohodlným šlechtickým sídlem jagellonského období.
Výstava se nebude omezovat pouze na samotný Hrubý Rohozec, ale měla by představit stavební činnost na dalších světských i sakrálních památkách oblasti Českého ráje té doby, neboť mnohé z nich tato módní vlna rovněž zasáhla. Život, řekněme, z praktického hlediska bude reprezentovat zejména archeologie, která kromě dosud neuveřejněných nálezů hruborohozeckého předchůdce – Hradiště u Dolánek – představí nálezy týkající se těžby a zpracování železné rudy v Českém ráji, což je v tomto směru jeden z nejnovějších místních objevů a spadá rovněž do období přelomu 15. a 16. století.
Naopak nejvyšší kruhy potom bude představovat zámecký mobiliář z velké části z hruborohozeckých sbírek, jež přibližují vybavení zámeckých interiérů v období od zmíněné přestavby do konce užívání celého objektu coby šlechtické rezidence. (Mgr. Jiří Sajbt)

Zahájení výstavy ve středu 29. 6. 2016 od 16.30 hod.
Výstavní sál muzea / 29. 6. – 30. 10. 2016