300 let zpracování drahých kamenů v Turnově

Výstava s názvem 300 let zpracování drahých kamenů v Turnově má za cíl připomenout dlouholetou tradici zpracování drahých kamenů v Turnově, která v letošním roce završí tři sta let od oficiálního založení svébytné organizace. Turnovské kamenářské bratrstvo (cech) bylo ustaveno v roce 1715, do kterého jsou datovány cechovní artikule. Samotné zpracování drahých kamenů má svou historii ještě o něco starší, a tak je cílem představit historii kamenářského (brusičského) řemesla u nás od prvních zmínek z 16. století, přes první turnovské kamenáře v 17. století, oficiální organizaci 18. století, fáze deprese a konjunktury brusičství v 18. a 19. století, nejvýznamnější podniky první republiky až po současné firmy věnující se letitému brusičskému oboru. Představena bude i výroba a zpracování skelné kompozice, která je součástí kamenářství a v určitých fázích vývoje řemesla byla jeho hlavním artiklem.
V první části se bude výstava věnovat historii oboru. Textová část i trojrozměrné historické předměty přiblíží návštěvníkům regionálně důležité řemeslo až do období první republiky. Zajímavá je nedávno objevená a především dokonale zachovaná dílna na výrobu skelné kompozice v Nádražní ulici v Turnově z období první republiky. V druhé části se představí současná produkce výrobků z drahých kamenů a použití syntetickým krystalů v moderních technologiích. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 4. června od 16.30 hod.
Výstavní sál muzea / 4. 6. – 8. 11. 2015

Plakát 300 let kamenářství