Výtvarný salon Turnov – Jawor Mezinárodní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

Ve čtvrtek 30. ledna 2014 proběhla ve výstavním sále vernisáž výstavy Mezinárodní přehlídky nejlepších výtvarných prací dětí a mládeže z Turnova a Jaworu za rok 2013. Přehlídka s mnohaletou tradicí přináší každoročně nejen zajímavé výtvarné práce, ale také inspiraci pedagogům výtvarných oborů. Tradici česko-polského dětského výtvarničení zahájilo muzeum už před 10 lety a před několika lety štafetu převzala Žlutá ponorka, která ji naplnila dalšími nápady. Součástí výstavy proto bude i tentokrát prezentace Česko-polského setkání mladých výtvarníků nazvané Člověk a prostor, které se může konat díky dotacím z Evropského programu Překračujeme hranice. V září 2013 se sešli v kempu v Sedmihorkách žáci, kteří dlouhodobě navštěvují výtvarné kroužky Žluté ponorky a Jaworského JOKu. Krásné prostředí Českého ráje se pro ně stalo jedním velkým ateliérem. Po čtyři dny se věnovali prostorové tvorbě z nejrůznějších materiálů, tvořivým hrám a především aktivitám zaměřeným na týmovou spolupráci. Zkusili najít „zvíře v sobě“ a ztvárnit ho z nalezených přírodnin, v mezinárodním týmu vytvořili vícehlavého domácího mazlíčka, zhmotnili své myšlenky do fantaskního klobouku z vlnité lepenky, postavili podvodní svět oceánu a zahráli si spoustu dalších zajímavých her. Byly to dny naplněné tvorbou, výměnou zkušeností, spoluprací, ale hlavně zábavou, houbařením a společnými zážitky. Organizátorem byla Žlutá ponorka Turnov.

Výstava potrvá do 27. února 2014.