HOROLEZECKÉ VÝSTAVY

Horolezecká fotografie 2
Výstavní sál muzea, 22. 6. – 10. 9. 2017
22. června zahájíme výstavu horolezecké fotografie, kterou připravujeme ve spolupráci s mnoha horolezci-fotografy z obou stran hranice, kteří podnikají své lezecké výpravy buď v Českém ráji, nebo v Sasku v okolí Bad Schandau. Výstavou navazujeme na stejně pojatou prezentací horolezců-fotografů, která se v turnovském muzeu za značného zájmu konala v roce 2013, na samotném začátku přípravy horolezeckého projektu.

Výstava nabízí horolezcům jedinečnou možnost prezentovat své lezecké i fotografické dovednosti, nabízí příležitost k setkávání.