Tradice ochotnického divadla ve Vysokém nad Jizerou 

TRADICE OCHOTNICKÉHO DIVADLA VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

2013 Na základě spolupráce s jednou z hlavních představitelek současné tváře uvedeného statku, Svatavy Hejralové, studiu příslušné literatury, několika návštěv archivu Divadelního spolku Krakonoš, návštěvy XLIV. ročníku národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim a Noci divadel byl vypracován nominační formulář, který byl společně s fotografickými a audiovizuálními přílohami zaslán k posouzení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje, které nominaci schválilo. Dokumentace, která byla během výzkumu shromážděna, je uložena v NULK Strážnice a v MČR Turnov.

2014 V roce 2014 schválil Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje nominaci Tradice ochotnického divadla ve Vysokém nad Jizerou a okolí, která byla tímto jako celorepublikově jedinečný fenomén nepřerušené ochotnické tradice trvající již od roku 1786 zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje.

VENKOVSKÉ OCHOTNICE DIVADLO V LIBERECKÉM KRAJI
2017 Zpracování nominace na Krajský seznam nemateriálních statků

 

01.04.1995-Kratochvílná-historie-4

 

01.04.1995-Kratochvílná-historie-5

 

24-002-07.09.1924-Píseň-mládí

 

25-004-12.04.1925-Děvče-z-předměstí-1

 

60-14.05.1960-Hej-pane-kapelníku-2

 

85-06.04.1985-Dámský-krejčí-2

 

95-01.04.1995-Kratochvílná-historie

 

2007-07.04.2007-Slovácká-princezka-2

 

2008-Strakonický-dudák-12

 

2008-Strakonický-dudák-13

 

Dámský-krejčí-6.4.1985

 

Strakonický-dudák-14