Perličky z Poniklé

Rukodělná výroba vánočních ozdob z navlékaných skleněných perliček se historicky váže zejména k obcím Benecko, Poniklá a Vítkovice v Podkrkonoší. Centrem výroby se stala obec Poniklá, kde se toto řemeslo provozuje dosud. Obec Poniklá se nachází v okrese Semily na území Libereckého kraje. Pro region Krkonoše se jedná o velice tradiční výrobu.

Nominovaný statek můžeme z hlediska kulturně-geografické komparace označit jako ojedinělý fenomén, neboť se nikde jinde na světě nevyskytuje podobná technologie rukodělné výroby tradičních vánočních ozdob. Z mezinárodního hlediska je tedy tato česká tradice zcela výjimečná. Nositeli statku jsou vlastníci, zaměstnanci a domáčtí výrobci spolupracující s manufakturní firmou fungující na tradičním faktorském systému Rautis, a. s. Poniklá.

https://mistnikultura.cz/cestou-na-seznam-vyroba-ozdob-ze-sklenenych-perli-jako-kulturni-dedictvi