Masopustní masky (Firma PVO Zákupy)

AKTUALITA:
Rozhovor s PhDr. Vladimírou Jakouběovou, autorkou nominace výroby papírových masek v Zákupech na Národní seznam nemateriálního kulturního dědictví
Místní kultura; 12. ledna 2022:
KLIKNĚTE na následující odkaz. Cestou na Seznam – Ruční výroba masopustních masek v Zákupech (I) | Místní kultura (mistnikultura.cz)
 

AKTUALITA:
Rozhovor s PhDr. Vladimírou Jakouběovou, autorkou nominace výroby papírových masek v Zákupech na Národní seznam nemateriálního kulturního dědictví
Místní kultura; 12. ledna 2022:
KLIKNĚTE na následující odkaz. Cestou na Seznam – Ruční výroba masopustních masek v Zákupech (I) | Místní kultura (mistnikultura.cz)

 

Rukodělná výroba papírových masek v Zákupech probíhá kontinuálně od jejího založení a provoz zde funguje po celý rok. Současná společnost PVO, s.r.o. navazuje ve své činnosti na První rakouskou továrnu na patentní listy a luxusní papír založenou roku 1884 a je jediným výrobcem svého druhu nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě.

2017 Podání návrhu na vzetí nemateriálního kulturní statku Ruční výroba masopustních masek v Zákupech na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky.

Unikátní ruční výroba papírových masopustních masek v Zákupech byla v prosinci roku 2017 na návrh Národní rady pro tradiční lidovou kulturu zapsána na Národní seznam nemateriálního kulturního dědictví. Návrh na zapsání tohoto výjimečného kulturního statku, kterým se může pyšnit liberecký kraj, podalo Muzeum Českého ráje v Turnově na jaře roku 2017. Na základě doporučení oponentních hodnotitelů PhDr. Inky Vojancové, ředitelky Souboru lidových staveb Vysočina, a PhDr. Jiřiny Langhamerové, bývalé ředitelky Národopisného muzea v Praze byla předložená nominace Národní radou pro tradiční lidovou kulturu v prosinci roku 2017 panu ministrovi kultury doporučena ke schválení. Schválením pana ministra se ruční výroba masopustních masek ze Zákup stala již třetím kulturním statkem z území Libereckého kraje, který je na Národním seznamu nemateriálního kulturního dědictví zapsán.

Ruční výroba masopustních masek probíhá kontinuálně v Zákupech více jak 100 let. Současný majitel společnost PVO s.r.o. navazuje ve své činnosti na První rakouskou továrnu na patentní listy a luxusní papír, založenou roku 1884. Firma vedená Ing. Zdeňkem Rydygrem je jediným výrobcem, který tradičním způsobem vyrábí masopustní masky nejen v České republice, ale v celé Evropě.

Masopustní masky ze Zákup se vyrábějí stejnou technikou jako před sto lety. Kousky papíru prosycené lepidlem se vlepují do formy, po uschnutí se ostříhají, ručně vytlučou, vymalují a nastříkají lakem. Kromě masek vyrábí podnik také velké, tzv. celohlavové, nasazovací masky, např. medvěda, koně či pantáty. Každoročně v době masopustních rejů mají řemeslníci v Zákupech nejvíc práce, neboť masky si od firmy objednávají nejen místní a sousední obce, které pořádají masopustní obchůzky, ale i spolky ze vzdálených míst, kde se obchůzky dodržují v tradiční podobě, např. v Milevsku, kde mají dokonce Muzeum masopustních masek právě s maskami ze Zákup.  

 

NÁVRHOVÝ LIST PVO ZÁKUPY (Soubor ke stažení)

RUČNÍ VÝROBA MASOPUSTNÍCH MASEK ZÁKUPY (Soubor ke stažení)