Rok 2022

Pavlína Jůnová – Podmalba na sklennn

Pavlína Jůnová, rozená Pilařová, se výtvarné a kreativní práci věnovala již od dětství, za velkorysé podpory výtvarně nadaných rodičů. Navštěvovala Základní uměleckou školu v Jablonci nad Nisou, kde ji vedla akad. sochařka Libuše Hlubučková a grafička Jana Kasalová. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor Výtvarné zpracování skla/modelářství lisovaného skla a zhotovování tvárnic. Po studiu pracovala v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, v oddělení propagace a v knihovně, později jako fotodokumentátorka. Právě zde, v tzv. Ateliéru skla, který se zabýval hotovení replik historického skla, se poprvé setkala s výrobou malovaných barokních lékovek a s technikou malby na zadní straně skla – podmalbou.  Ta ji učarovala. Po deseti letech strávených na různých pozicích v MSB Jablonec nad Nisou začala pracovat jako OSVČ na zakázkách pro sklářské firmy. Jednalo se především o návrhy a realizace malovaného skla. Zároveň vedla výtvarný kroužek v DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou. K práci v Muzeu skla a bižuterie se později vrátila na pozici galeristky v Galerii Belveder, která byla jedním z oddělení této kulturní instituce. V současné době se umělecké činnosti věnuje profesionálně, tradičním způsobem vytváří umělecké repliky podmaleb na skle. Pracuje na různých zakázkách pro paměťové instituce, pro sběratele i pro náhodné zákazníky. Vedle toho se jako lektorka účastní řemeslných festivalů u nás doma i v zahraničí. Vede workshopy pro děti i dospělé, zaměřené na práci se sklem. Svoje práce vystavovala v Karmelitánském knihkupectví u svatého Vojtěcha v Praze, ve stálé expozici Kittelova domu, v Muzeu Českého ráje v Turnově aj. Je nositelkou značky Regionální produkt Jizerské hory.