Rok 2017

Jaroslav Brož – Výroba březových košťat

Jaroslav Brož se narodil v Jilemnici a vyrůstal v horské krajině Podkrkonoší, kde žije doposud v malé vesničce Vojtěšice. Už jako malý kluk se od svého dědečka, který žil celý život ve Františkově v Krkonoších, naučil vyrábět pometla. Nejprve pomáhal se sběrem a tříděním materiálu, který získávali z březových větví v okolních lesích. Později, jako starší chlapec, se celý postup naučil sám. Po roce 1989 začal pozvolna s vyráběním březových metel ve větším množství a byl velice překvapen, když poptávka po nich začala být opravdu veliká. Zpočátku byl zvyklý na to, že když se sháněl materiál v okolních lesích, připravoval se pro výrobu metel nebo se samotná výroba prováděla, tak lidé z vesnice vždy přiložili ruku k dílu, za což si potom odnesli pometla domů. V současné době už to tak bohužel není, lidé nemají zájem se na výrobě podílet, Jaroslav Brož si vše obstarává sám a metly poté prodává. Pomocnou ruku občas přiloží jeho syn, který se od něj řemeslo také naučil.

Základním materiálem potřebným k vázání metel jsou březové větve. Ty si pan Jaroslav Brož zajišťuje sám po lesích v okolí svého bydliště, a to na podzim a v zimě, v období vegetačního klidu. V jeho domácí dílně se potom proutí řeže a třídí na různé velikosti. Z nejmenších proutků vyrobí tzv. pomítko, které se omotá delšími a silnějšími pruty a vytvoří tzv. hlavu. Několik takových hlav ovázaných motouzem a skládaných k sobě tvoří celou metlu. Spodní i horní část březových větví se následně zakrátí na společnou délku. Nakonec se horní částí vloží násada a přidrátuje ocelovým drátkem.

JAROSLAV BROŽ (soubor ke stažení)

Březové koště (výroba Jaroslav Brož)
Březové koště
Březové koště (výroba Jaroslav Brož)
Březové koště
Jaroslav Brož
Jaroslav Brož
Jaroslav Brož – Výroba březových košťat
Jaroslav Brož
Jaroslav Brož – výroba březových košťat
Jaroslav Brož

Josef Břečka – Tesařství, truhlářství

Pan Josef Břečka vyrůstal v obci Žďár na Českolipsku, kde byl od malička obklopen spoustou skvostů lidové architektury. Tato inspirace se projevila i ve volbě jeho budoucího povolání. Zvolil si totiž učební obor Truhlářství pro stavebnictví v Děčíně. Léta po vyučení pracoval v truhlářství i stavebních firmách. V současné době má vlastní firmu, která realizuje stavby replik historických stavení, zabývá se restaurováním jednotlivých částí staveb, oken, střech, roubení, ale pracuje i s kamenem.

Unikum práce pana Břečky spočívá v tom, že staví a rekonstruuje lidové stavby výlučně původními technologiemi, které se jinde pro svou náročnost už příliš nevyužívají. Zabývá se rekonstrukcemi a stavbami roubených i hrázděných staveb. Jako vzory mu slouží stojící historické budovy. Za předlohy používá původní stavby či jejích části a původní fotodokumentace. Realizované řezby vycházejí výhradně z originálů. Josef Břečka při své práci dbá na recyklaci starých materiálů. Dřevo a kámen ke stavbám získává často při bourání starých domů, které s manželkou, případně kolegy, objíždějí. Používá znovu opracovaná původní prkna, případně vytváří kopie podle původních vzorů. Recykluje rovněž hliněnou omítku.

JOSEF BŘEČKA (soubor ke stažení)

Věšák (z dílny Josefa Břečky)
Věšak
Kuchyňská lavice (z dílny Josefa Břečky)
Kuchyňská lavice
Tesařská práce (z dílny Josefa Břečky)
Tesařská práce
Výroba oken (z dílny Josefa Břečky)
Výroba oken
Tesařská práce, krovy, štíty (z dílny Josefa Břečky)
Tesařská práce
Rekonstrukce roubených staveb (z dílny Josefa Břečky)
Rekonstrukce roubených staveb
Výroba vrat (z dílny Josefa Břečky)
Výroba vrat
Rekonstrukce roubených staveb
Rekonstrukce roubených staveb