Rok 2016

Jaroslav Mojsl – Umělecké kovářství

Jaroslav Mojsl je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy šperkařské v Turnově, v oboru umělecké kovářství a zámečnictví. Odborné praxe vykonával mezi léty 1980 – 1984 u Rudolfa Poláka, Františka Skály a v Německu u Güntera Ebigta ve Freibergu. V roce 1986 si založil vlastní uměleckou kovárnu v Turnově, kde se zabývá tvorbou šperků u oděvních doplňků, ale také realizací umělecko – řemeslných prací v rámci architektonických projektů, jako jsou kovaná zábradlí, brány, svícny a další. Jaroslav Mojsl klade při své práci důraz na tradiční řemeslné zpracování, vychází z lidové kultury a do své tvorby nepřijímá žádné moderní postupy. Ve své práci volně navazuje na tvorbu svého dědečka, který byl také kovářem. Ve stejných stopách se vydal také syn Jaroslava Mojsla Nikola.nn
Umělecký kovář Jaroslav Mojsl při práci
Jaroslav Mojsl
nn
Okno kostela Navštívení Panny Marie po provedené restauraci, 2008, Hejnice
Okno kostela Navštívení Panny Marie po provedené restauraci (autor Jaroslav Mojsl)
nn
Restaurátorská práce p. Jaroslava Mojsla, 2009
Restaurátorská práce Jaroslava Mojsla
nn
Restaurátorská práce Jaroslava Mojsla, 2009
Restaurátorská práce Jaroslava Mojsla
nn
Restaurátorská práce Jaroslava Mojsla
Restaurátorská práce Jaroslava Mojsla
nn
Kovářská práce Jaroslava Mojsla, Hrozen

Kovářská práce Jaroslava Mojsla

Zdeněk Sochor – sklář

Zdeněk Sochor získal titul Mistra tradiční rukodělné výroby v oboru sklářství – výroby hutních figurek. Pan Sochor pochází z Železnobrodska a ve sklářské rodině se již narodil. Potřebné znalosti a vědomosti v tomto velmi složitém odvětví sklářské výroby získal od svého otce, mistra ve svém oboru.

Do roku 2009 pracoval Zdeněk Sochor v Železnobrodském skle a po jeho zániku se začal zamýšlet nad oživením originální výroby hutních figurek v soukromých podmínkách. Tuto myšlenku dovedl k úspěšné realizaci společnými silami se svým synem, který je také v tomto oboru jeho nástupcem. Zdeněk Sochor dokonce od počátku své soukromé výroby pracuje na peci, kterou sám zkonstruoval a svařil. Od počátku, kdy se v jeho dílně rodily zejména jednoduché figury, si výroba prošla velkým vývojem a v současné době se vyrábí velká škála technologicky náročných postav. Význam celoživotní práce p. Sochora spočívá ve vzkříšení již zaniklé tradiční produkce železnobrodských hutních figur vyvážených v minulosti do celého světa, která pro současníky a především pro generace budoucí uchovává výjimečnost a jedinečnost tohoto výrobního procesu i originální charakter figur samotných.

Sklenění šašci (z dílny Zdeňka Sochora)
Sklenění šašci
Darovníci – skleněný betlém (z dílny Zdeňka Sochora)
Darovníci – skleněný betlém
Skleněný betlém z dílny Zdeňka Sochora
Skleněný betlém
Darovníci – Skleněný betlém (z dílny Zdeňka Sochora)
Darovníci – Skleněný betlém