Rok 2015

PhDr. Jana Sojková – Podmalba na skle

Jana Sojková pochází z Prahy, kde vystudovala na Univerzitě Karlově obor národopis – hindština a poté si udělala doktorát na Ústavu etnografie. Zájem o lidové umění ji dovedl až k muzejní práci, nejdříve pracovala jako dokumentátorka etnografie v Městském muzeu muzeu ve Vysokém nad Jizerou, odkud přešla do Krkonošského muzea ve Vrchlabí. V muzejních sbírkách se seznámila s podmalbami na skle a začala se jim věnovat nejen po odborné stránce. Přibližně od 90. let minulého století se jí malováním podmaleb stalo velkým koníčkem. Posledních deset let strávených v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí zde působila jako ředitelky do té doby, kdy odešla do důchodu.

Podmalby, které tvoří Jana Sojková, vycházejí z lidové tvorba především 19. století, inspiruje se zejména obrázky světců. Mezi její nejoblíbenější kusy patří vyobrazení Noemovy archy či zobrazení sv. Cecílie. U obrázků se ale hlavně snaží neopakovat se tak, aby každý výtvor byl originální.

Jana Sojková se často účastní různých tradičních řemeslných trhů v Libereckém kraji nebo přilehlých oblastech. Několikrát své práce vystavovala v galeriích a muzeích u nás i v zahraničí. V našem regionu je jednou z posledních, která ovládá tuto rukodělnou techniku, při výrobě dodržuje tradiční technologie i způsob podmalby na sklo, její obrazy nesou všechny znaky rukodělné výroby.

Jana Sojková při práci
Jana Sojková při práci
Nákres budoucí podmalby na skle
Nákres podmalby
Betlém – podmalba na skle z dílny Jany Sojkové
Betlém – podmalba na skle
Sv. Mikuláš – podmalba na skle z dílny Jany Sojkové
Sv. Mikuláš – podmalba na skle
Podmalba na skle z dílny Jany Sojkové
Podmalba na skle

Jiřina Růtová – Perníkářka

Jiřina Růtová  

Jiřina Růtová vyniká mezi ostatními tvůrci folklorního pečiva originálními nápady, velmi chutným a trvanlivým perníkem i jeho vkusným a neotřelým zdobením. Pochází z Janova Dolu v Podještědí. Již od malička milovala chuť perníkového koření a perníčky si vždy přinášela jako suvenýry z poutí, lásku k pečení získala díky mamince a babičce. Po ukončení základní školní docházky usilovala o přijetí do učení na cukrářku, ale s ohledem na tehdejší zvyklosti se vyučila mlynářkou. Navzdory tomu, že jí nebylo dopřáno vyučit se ve vytouženém oboru, cestu k cukrářskému řemeslu si nakonec našla.

Roku 1985 v obci Všelibice zorganizovala Jiřina Růtová kurz pečení a zdobení perníků pod vedením Vlasty Vojtíškové z Liberce, která ji ovlivnila v mnoha směrech perníkářských dovedností. O deset let později začala Jiřina Růtová podnikat na živnostenský list, náplň její živnosti představuje vedle perníků také pečení svatebních a narozeninových dortů, zákusků aj. cukrářských výrobků. Jako perníkářka pracuje s pravým včelařským perníkem, tento druh jí vyhovuje především v tom, že nemusí zrát do druhého dne, ale může se péct v podstatě bezprostředně po zpracování těsta a lehkém vykynutí. Námětová pestrost jejích výrobků je široká – od příslušníků říše zvířat až po moderní motivy – viz např. perník husara na koni náročný v požadavcích na věrnost skutečným reáliím uniformy, výzbroje apod. V roce 2015 oslavila 20 let svého cukrářského provozu.

Originální perníkářský rukopis Jiřiny Růtové obdivují ročně tisíce návštěvníků historických jarmarků a trhů tradičního řemesla po celé České republice. V její tvorbě se odráží místní, podještědské, i rodinné tradice; respekt k odkazu lokálních lidových zvyklostí je pro celou její činnost (tradiční pečivo, zdobení kraslic, vystupování ve folklorním souboru Horačky atd.) charakteristický, svou aktivitou se po léta všestranně zasazuje o zachování a prezentaci řady projevů tradiční lidové kultury v Libereckém kraji.

Domeček z medového perníku
Domeček z medového perníku
Medový perník zdobený – rybička
Medový perník zdobený
Medový perník zdobený – velikonoční motiv
Velikonoční motiv
Medový perník zdobený – vánoční zvonky
Medový perník zdobený
Jiřina Růtová při práci
Jiřina Růtová
Medový perník zdobený – pantoflíček
Medový perník zdobený
Jiřina Růtová přebírá titul Mistr tradiční řemeslné výroby Libereckého kraje (předává PhDr. Hana Majerová)
Jiřina Růtová přebírá titul Mistr tradiční řemeslné výroby LK