Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

Na 32. zasedání Generální konference UNESCO byla dne 17. října 2003 přijata konsensem Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Tato úmluva založila dva nové seznamy statků nehmotné kultury:

Seznam nemateriálního kulturního dědictví vyžadujícího naléhavě zachování

 

Dne 18. února 2009 uložila Česká republika přístupové dokumenty k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví v sídle UNESCO. Stala se tak v pořadí 109. zemí, která k této Úmluvě přistoupila. Podmínkou pro zápis do tohoto mezinárodního reprezentativního seznamu je předchozí zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

Mistr tradiční lidové kultury Libereckého kraje

Krátký text...

Nositel tradice tradičního lidového řemesla ČR

Krátký text .......

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Krátký text .......

Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

Krátký text .......

Národní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Krátký text...