Kulturní dědictví

Kulturní dědictví je nedílnou součástí kultury. Kulturní dědictví můžeme rozdělit na materiální a nemateriální. Nemateriální zahrnuje vše, co nemá hmotnou podstatu, předává se z generace na generaci a může se měnit v závislosti na vnějším prostředí. Řadí se sem myšlenky, rčení, přísloví, citáty, interpretační umění (hudba), společenské zvyklosti, tradice, zvyky, vědomosti a zkušenosti a dovednosti v tradičních řemeslech. Materiální kulturní dědictví zahrnuje památky a jiné hmotné výtvory člověka. Patří sem architektura, sochařství, malířství a grafika, užité umění (např. keramika či sklářství), nebo také literární díla, oblečení, vynálezy či pokrmy. Nejvýznamnější památky kulturního dědictví se zařazují na seznam světového dědictví UNESCO.

Zprávy o plnění koncepce

DokumentFormátPoznámky
Zpráva 1pdf 
Zpráva 2pdf 

Mistr tradiční lidové kultury Libereckého kraje

Krátký text...

Nositel tradice tradičního lidového řemesla ČR

Krátký text .......

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Krátký text .......

Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

Krátký text .......

Národní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Krátký text...