Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu ČR

Cílem Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu je stanovit koncepční nástroje účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, a to jako soubor koordinovaných opatření směřujících k její efektivnější identifikaci, dokumentaci, ochraně a využívání a předávání dalším generacím.

Zprávy o plnění koncepce