Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

n

Muzeum Českého ráje v Turnově příspěvková organizace  se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

n

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.muzeum-turnov.cz

n

Stav souladu

n

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

n

Pro zpřístupnění obsahu byla vytvořena přístupná verze umístěná na adrese: pristupne.muzeum-turnov.cz

n

Nepřístupný obsah

n

Níže uvedený obsah není přístupný:

n
  n
 1. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;n
   n
  • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Dále pak galerie jsou přístupné pouze na grafické verzi webu. Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona). 
  • n
  n
 2. n
 3. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;n
   n
  • Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.
  • n
  n
 4. n
n

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

n

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18.9.2020

n

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – správcem webových stránek Zpromotion s.r.o.

n

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

n

Zpětná vazba a kontaktní údaje

n

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: obec@vzorova-lhota.cz

n

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

n

Obecní úřad Vzorová Lhota
Vzorová Lhota 1, 123 45 Lhotov
email: obec@vzorova-lhota.cz

n

Postup pro prosazování práva

n

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

n

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz