Turnovská muzejní noc 17. 6. 2022

(Muzeum, Dlaskův statek v Dolánkách, Hvězdárna Turnov, Dům přírody Dolánky, Kemp Dolánky)
Komentované prohlídky a animační programy v muzeum a na Dlaskově statku; pozorování noční oblohy a projekce filmů ve Hvězdárně Turnov ad.