24. 9. 2022 Svatováclavské posvícení

Každoročně ke konci září se koná Posvícení přede dveřmi – kulturní program, řemeslnické a výtvarné dílny. Připraveno bude i občerstvení a malý jarmark s ukázkami lidových řemesel Pojizeří.

Tradiční pořad, připomínající ukončení žní doplní představení nositelů titulu Mistr tradiční rukodělné výroby, tvůrčí dílny a řemeslnický trh.

Akce se koná na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova.
Pořadatel musí respektovat aktuální protiepidemická nařízení vlády ČR, která se týkají pořádání hromadných akcí. Sledujte proto webové stránky a facebook muzea. Akce může být dle nařízení rušena!