Mezinárodní šperkařské symposium 2020 – ZRUŠENO!!

Od roku 1984 pořádá muzeum šperkařská symposia s účastí českých a zahraničních výtvarníků, kteří se v průběhu konání symposia seznámí s kulturní historií města a regionu a realizují své šperkařské návrhy. Součástí symposia je výstava SYMPOSION spojená s netradiční živou prezentací unikátních šperkařských kreací. Kolekce symposiálních prací, které muzeum shromažďuje, je dnes jednou z významných evropských sbírek moderního šperku. Symposium se stalo základem pro pořádání čtrnáctidenního cyklu akcí propagujících město a jeho řemeslné tradice nazvané Drahý kámen v Českém ráji.

5. – 17. 6. 2018       Mezinárodní šperkařské sympozium Turnov 2018 (25. ročník)
6. 6. – 8. 7. 2018    Symposion 2018 – Vlastní tvorba účastníků 24. mezinárodního sympozia šperkařů a prezentace nových prací vytvořených v Turnově na 25. ročníku.