Komentované prohlídky výstav a přednášky 26. 5. 2022

Doprovodný program oslav 750. let města Turnov (případně komentované prohlídky města)
Výstavami provedou Mgr. David Marek, PhDr. Jiří Zoul Sajbt, Mgr. Antonín Mojsl ad.