Petr Novotný – sklář

Petr Novotný

Sklářský mistr Petr Novotný absolvoval obor Hutní zpracování skla na Středním odborném učilišti sklářském v Novém Boru a následně maturoval v oboru Uměleckého zpracování skla na Střední průmyslové škole sklářské tamtéž. Díky vrozenému talentu, tvrdé práci a rychle načerpaným, bohatým zkušenostem na obou školách posléze působil jako Mistr odborného výcviku, a měl tak díky tomu ojedinělou možnost spolupracovat se starými sklářskými mistry a setkávat se během své práce s celou řadou osobností českého a světového sklářského umění. Poté, co roku 1983 obdržel titul Mistr sklářských řemesel a umění, založil jako vůbec první sklář v tehdejším komunistickém Československu vlastní studio zaměřené na využívání starých tradičních sklářských technik a na výrobu replik historického skla. V roce 1991 pak založením sklárny Ajeto (společně s Liborem Fafalou) započala nová éra v jeho profesní dráze, sklárna Ajeto se totiž řadí k nejvýznamnějším českým výrobcům tradičního uměleckého skla a zaměstnává výběr těch nejlepších sklářských řemeslníků v Čechách. Od roku 2003 vyvíjí Petr Novotný pedagogickou činnost v oblasti sklářského uměleckého řemesla, a to na vlastní škole, kterou založil v Novém Boru. Studenti jsou zde vyučováni tradičním sklářským technikám za využívání klasických sklářských nástrojů. Petr Novotný se pravidelně účastní světových sklářských konferencí a aktivně spolupracuje s celou řadou zahraničních sklářských škol (externí vedení kursů uměleckého hutního zpracování skla), aby tak za hranicemi prezentoval krásu a výjimečnost tradičního českého sklářského řemesla (spolupráce se vzdělávacími institucemi v USA, Turecku, Francii, Německu atd.). Také řada státnických a panovnických sídel i rezidencí významných osobností v zahraničí je zdobena skleněnými klenoty skláře Petra Novotného.

Hlavní odborný zájem Petra Novotného se soustředí na oblast výroby ručně tvarovaného skla. Obraz komplexnosti jeho působení doplňuje mimo jiné skutečnost, že založil pro svou huť také výrobu vlastních sklářských forem i vlastního sklářského nářadí. S tvorbou Petra Novotného i dalších sklářů je možné se seznámit v Galerii Ajeto v Novém Boru. Své umění a zručnost Petr Novotný téměř denně představuje veřejnosti ve sklářské huti Ajeto v Novém Boru, kde návštěvníci restaurace mohou přes křišťálovou stěnu sledovat tohoto sklářského mistra při práci. Své bohaté a cenné znalosti a zkušenosti předává Petr Novotný nejen formou vedení vlastní hutě a odborné školy, ale seznamuje s nimi i nejširší veřejnost prostřednictvím účasti na dobových jarmarcích (Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantu, velikonoční trhy na zámku Sychrov a další) – pro účely předvádění svého sklářského umu si nechal dokonce zhotovit mobilní sklářskou pícku, na níž může zájemcům názorně předvádět krásu sklářského řemesla i mimo vlastní huť, a přispívat tak velmi atraktivní formou k účinné propagaci jednoho z nejtypičtějších a nejtradičnějších řemesel našeho regionu.