Milena Juřicová – krajkářka

Milena Juřicová

Milena Juřicová je velmi zručnou krajkářskou působící v České Lípě, ačkoliv původně pochází z kraje pod Orlickými horami. Svou cestu ke krajkářství a ručním pracím si našla až ve svých třiceti letech, kdy jí krajka posloužila jako terapie po závažné operaci mozku. Při pobytu v Žamberku začala docházet do ZUŠ na obor ručně paličkovaná krajka, kde se naučila to nejdůležitější z krajkářského řemesla, od kreslení podvinků přes výrobu různých druhů krajek (plátýnko, polohod, belgická krajka a další). Pětiletý kurz v Žamberku vedla Marie Poludová, která začátky Mileny Juřicové velmi ovlivnila.

Po přestěhování do České Lípy začala paní Juřicová své práce i občasně vystavovat a účastnit se krajkářských přehlídek, díky čemuž ji oslovili zástupci Městského úřadu v České Lípě s žádostí o zhotovení kopie tzv. českolipského kroje. S žádostí souhlasila a zhotovila všechny jeho vyšívané a krajkovou zdobené součástky, vzory pro výšivku i podvínky pro krajkové vsadky kreslila sama podle originálu. Náročný úkol dokončila téměř po třech letech a kopie kroje byla k vidění na Městském úřadu v České Lípě.

Protože ani po dokončení velmi složité práce na českolipském kroji neznala všechny druhy krajek, rozhodla se Milena Juřicová absolvovat ještě tříletý kurz paličkování u Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel v Praze pod vedením Ivy Proškové. Po skončení tohoto kurzu sama vyučuje další krajkářky, o paličkované krajce přednáší a při různých příležitostech své řemeslo také předvádí na krajkářských přehlídkách, řemeslných trzích nebo slavnostech. V současnosti se věnuje spíše tvorbě krajkových „obrazů“, které zhotovuje podle vlastních návrhů a podvinků, neboť nerada dělá práci někoho jiného. Inspirací čerpá z historické krajky a jako hluboce věřící člověk také v řadě biblických námětů. Používá převážně bílé a krémové nitě, pokud si ovšem námět nevyžaduje barvu, jako v případě českých korunovačních klenotů. Ačkoli jsou tedy náměty velice různorodé, použité krajkářské techniky a další zpracování krajky odpovídá tradičním postupům.

M.Juřicová_03 M.Juřicová_07

M.Juřicová_09 M.Juřicová_15 M.Juřicová_17 M.Juřicová_18