Maruše Nová – zpracování ovčí vlny

Maruše Nová 

O zpracování různých přírodních materiálů se paní Nová zajímala od dětského věku, jelikož její otec a jeho rodiče byli tkalci z Velkých Hamrů. Přesto se se zpracováním vlny více setkala až za mnoho let, kdy si pořídila kozy a poté i ovce. Vlnu nejdříve prodávala, ale když zjistila, že prodej začíná být ztrátový, začala se učit ručnímu spřádání vlny na kolovrátku a zpracovávat si vlnu sama. Tehdy, v roce 2003, našla ve Zpravodaji svazu chovatelů ovcí a koz v ČR nabídku Odbytového družstva ROMNEY na možnost zúčastnit se kurzu ručního zpracování ovčí vlny. Lektorkou kurzu byla Ing. Iva Hanušová. Maruše Nová se v kurzu naučila předení, plstění mokrou cestou a tkaní na malém rámu a poté absolvovala ještě dva kurzy ve Věcově, oba pod vedením Daniely Linhartové.

První kolovrátek získala Maruše Nová od přátel a začala na něm zpracovávat vlastní vlnu, netrvalo dlouho a zakoupila další kolovrat od firmy Ashford a také elektrický střihací stroj, protože si ovce na jaře stříhá sama. Upředenou vlnu prodává v přadýnkách nebo z ní plete spolu se svou sestrou.

V roce 2007 bylo úsilí Maruše Nové odměněno udělením značky Regionální produkt Českého ráje na přírodní ručně předenou vlnu, surovou a pročesanou vlnu. Účastní se různých řemeslných akcí, kde prodává své produkty i předvádí řemeslo. Maruše Nová dodržuje tradiční způsob zpracování tohoto přírodního materiálu, který zná již od svých předků.