Kamila Parsi Žďárská – sklářka

Kamila Parsi Žďárská 

Ačkoliv se Kamila Parsi Žďárská narodila v Turnově, vyrůstala v Ondřejově u Prahy. Na střední školu se vrátila do zdejšího kraje a studovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, kde v roce 1997 úspěšně zakončila obor Tvorba a výroba skleněných figurek. Bezprostředně po dokončení studií si založila vlastní ateliér, kde vyráběla skleněné foukané květiny a masivní tvarované figury. Ke skleněným objektům přibyla z existenční nutnosti výroba vinutých perlí. Prohloubení znalosti této techniky, v průběhu studia jen letmo zmíněné, jí otevřelo nové obzory tvorby, a tak vznikla bohatá kolekce skleněné bižuterie a autorského šperku. V roce 1999 svou tvorbu prezentovala na své první samostatné výstavě v Galerii Hnízdo v Praze.

V roce 2000 odcestovala Kamila Parsi Žďárská do Dánska, kde v centru Kodaně pro firmu Glasmenageriet Tivoli předváděla výrobu skleněných figurek v obchodě s českým sklem. Tato praxe ji přivedla k místnímu fenoménu sbírání skleněných špendlíků. Výrobě skleněných miniatur, které se pomocí zatavené jehly zapichují do barevných jehelníčků, se věnuje dodnes. Prostředky získané prací v zahraničí jí umožnily vybudování vlastní chladicí pece. Tento posun ve vybavení dílny jí poskytl prostor pro realizaci velkých foukaných kytic a závěsných dekorací, které prezentovala na výstavách v budově Neratovické knihovny a v Kulturním domě v Ondřejově u Prahy.

V roce 2007 proběhla její krátkodobá spolupráce s Corning Museum Of Glass v USA. Byla přizvána k zavedení workshopu v exposici „Botanical Wonders“ z dílny Leopolda a Rudolfa Blaschků. Díky své dřívější zkušenosti s výrobou figurek na prapůvodní benzínové lampě s nožním měchem na dmýchání vzduchu do plamene, se podílela na zprovoznění takovéhoto zařízení přímo v expozici. Spolupráce pokračovala výrobou několika replik Blaschkových květů spolu s dokumentací pracovních postupů pro potřeby této dílny. Díky tomu nahlédla okrajově do oboru výroby drátkových kytiček. Roku 2008 přišla nabídka paní Jaroslavy Brychtové na realizaci replik drátkových figurek jejího tatínka pana profesora Jaroslava Brychty. Vznikla tak unikátní kolekce replik určená pro sběratelskou obec.

Na výzvu vedení Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou v roce 2010 realizovala Kamila Parsi Žďárská velkou skleněnou „Kytici“, která je dnes součástí muzejních sbírek a krášlí vstupní halu. V tomtéž roce vznikla i kolekce vánočních ozdob jako prezentace současných trendů v tomto oboru k projektu „Skleněné vánoční ozdoby. Minulost, současnost, vize“. Jednalo se o realizaci foukaných tvarů podle návrhů akademického sochaře Milana Vobruby.

Od prvních let její tvorby až po dnešek, vedle své vlastní výroby, realizuje výtvarné návrhy kolegů výtvarníků, kde zapojuje komplexně širokou škálu technik od foukaného a tvarovaného skla, přes vinuté perle, až po využití kombinací skla s kovem či textilem.