Jiřina Růtová – perníkářka

Jiřina Růtová  

Jiřina Růtová vyniká mezi ostatními tvůrci folklorního pečiva originálními nápady, velmi chutným a trvanlivým perníkem i jeho vkusným a neotřelým zdobením. Pochází z Janova Dolu v Podještědí. Již od malička milovala chuť perníkového koření a perníčky si vždy přinášela jako suvenýry z poutí, lásku k pečení získala díky mamince a babičce. Po ukončení základní školní docházky usilovala o přijetí do učení na cukrářku, ale s ohledem na tehdejší zvyklosti se vyučila mlynářkou. Navzdory tomu, že jí nebylo dopřáno vyučit se ve vytouženém oboru, cestu k cukrářskému řemeslu si nakonec našla.

Roku 1985 v obci Všelibice zorganizovala Jiřina Růtová kurz pečení a zdobení perníků pod vedením Vlasty Vojtíškové z Liberce, která ji ovlivnila v mnoha směrech perníkářských dovedností. O deset let později začala Jiřina Růtová podnikat na živnostenský list, náplň její živnosti představuje vedle perníků také pečení svatebních a narozeninových dortů, zákusků aj. cukrářských výrobků. Jako perníkářka pracuje s pravým včelařským perníkem, tento druh jí vyhovuje především v tom, že nemusí zrát do druhého dne, ale může se péct v podstatě bezprostředně po zpracování těsta a lehkém vykynutí. Námětová pestrost jejích výrobků je široká – od příslušníků říše zvířat až po moderní motivy – viz např. perník husara na koni náročný v požadavcích na věrnost skutečným reáliím uniformy, výzbroje apod. V roce 2015 oslavila 20 let svého cukrářského provozu.

Originální perníkářský rukopis Jiřiny Růtové obdivují ročně tisíce návštěvníků historických jarmarků a trhů tradičního řemesla po celé České republice. V její tvorbě se odráží místní, podještědské, i rodinné tradice; respekt k odkazu lokálních lidových zvyklostí je pro celou její činnost (tradiční pečivo, zdobení kraslic, vystupování ve folklorním souboru Horačky atd.) charakteristický, svou aktivitou se po léta všestranně zasazuje o zachování a prezentaci řady projevů tradiční lidové kultury v Libereckém kraji.

Domeček z medového perníku
Domeček z medového perníku
Medový perník zdobený – rybička
Medový perník zdobený
Medový perník zdobený – velikonoční motiv
Velikonoční motiv
Medový perník zdobený – vánoční zvonky
Medový perník zdobený
Jiřina Růtová při práci
Jiřina Růtová
Medový perník zdobený – pantoflíček
Medový perník zdobený