Jaroslav Mojsl – umělecký kovář

Jaroslav Mojsl  

Jaroslav Mojsl je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy šperkařské v Turnově, v oboru umělecké kovářství a zámečnictví. Odborné praxe vykonával mezi léty 1980 – 1984 u Rudolfa Poláka, Františka Skály a v Německu u Güntera Ebigta ve Freibergu. V roce 1986 si založil vlastní uměleckou kovárnu v Turnově, kde se zabývá tvorbou šperků u oděvních doplňků, ale také realizací umělecko – řemeslných prací v rámci architektonických projektů, jako jsou kovaná zábradlí, brány, svícny a další. Jaroslav Mojsl klade při své práci důraz na tradiční řemeslné zpracování, vychází z lidové kultury a do své tvorby nepřijímá žádné moderní postupy. Ve své práci volně navazuje na tvorbu svého dědečka, který byl také kovářem. Ve stejných stopách se vydal také syn Jaroslava Mojsla Nikola.

Umělecký kovář Jaroslav Mojsl při práci
Jaroslav Mojsl
Okno kostela Navštívení Panny Marie po provedené restauraci, 2008, Hejnice
Okno kostela Navštívení Panny Marie po provedené restauraci (autor Jaroslav Mojsl)
Restaurátorská práce p. Jaroslava Mojsla, 2009
Restaurátorská práce Jaroslava Mojsla
Restaurátorská práce Jaroslava Mojsla, 2009
Restaurátorská práce Jaroslava Mojsla
Restaurátorská práce Jaroslava Mojsla
Restaurátorská práce Jaroslava Mojsla
Kovářská práce Jaroslava Mojsla, Hrozen

Kovářská práce Jaroslava Mojsla