LIDOVÁ KULTURA POJIZEŘÍ

Základem národopisné sbírky Muzea Českého ráje byly exponáty z Turnovska sesbírané pro Národopisnou výstavu Českoslovanskou v Praze v roce 1895. Pojizerský roubený dům i malovaný nábytek patří k nejhodnotnějším projevům lidové kultury u nás, proto se jim věnujeme i v naší stálé expozici, ačkoliv k muzeu patří malý skanzen, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova.

Ženský turnovský kroj patří k typu rozšířenému po celých severovýchodních Čechách, ale jeho zvláštností je karmazínová výšivku na svátečních součástech oděvu. Zvláštností jsou rovněž čepce vyšívané zlatým a stříbrným dracounem doplněným granáty nebo skelnou kompozicí.

K nejstarší řemeslné výrobě v našem regionu patří perníkářství. Zmínka o prodeji perníku v Turnově z roku 1335 je vůbec první v Čechách. Z dalších řemesel se v Turnově dařilo zvláště hrnčířům a kovářům, jejichž cech byl založen již v roce 1519. V oblasti regionální lidové duchovní kultury zasluhují pozornost řezbáři a kameníci, kteří vedle užitkových předmětů vytvářeli betlémy, loutky i sochy svatých, které dodnes dotvářejí krajinu Českého ráje.

V expozici najdete také ukázky velmi rozšířených podmaleb na skle a ilustrovaných tisků modliteb nebo kramářských písní z první poloviny 19. století. Zcela ojedinělým exponátem z oblasti lidové víry je malovaná světnička z konce 18. století s figurálními výjevy přenesená do muzea v roce 1940 z objektu vinopalny v Malé Skále.