Josef Nosek – výroba saní

 Josef Nosek se narodil v Roprachticích v Podkrkonoší, kde se také vyučil kolářem u svého otce, Josefa Noska staršího, jenž byl prvním z generace výrobců saní. Speciální sáňky opatřené lavičkou, řídítky a brzdným mechanismem, kterým se říká vlčky, dorazily do Krkonoš někdy v průběhu druhé poloviny 19. století a jejich výrobě se dříve věnovala řada truhlářů. Vedle vlčků se v dílně Josefa Noska staršího vyráběly také dřevěné vozy a trakaře, brány, kolečka a vše potřebné pro zemědělskou výrobu. Josef Nosek mladší nastoupil do učení v roce 1944 a v otcově dílně pracoval do roku 1953, kdy byla omezena výroba v otcově dílně a Josef Nosek mladší musel odejít pracovat n. p. Sport a poté n. p. Start, kde se vyráběly lyže. Po odchodu otce do důchodu v roce 1965 převzal dílnu, která tehdy spadala pod JZD Roprachtice. Ačkoliv hlavní zaměření dílny bylo jiné, zabývala se hlavně stavební truhlařinou, Josef Nosek stále vyráběl saně všech velikostí.

V 80. letech Josef Nosek již se svým synem Janem, narozeným 22. 5. 1958 a též vyučeným v truhlařině, přistavěl k domu větší truhlářskou dílnu. V roce 1991 si založili vlastní živnost, která přešla na Jana Noska po odchodu jeho otce do důchodu. V letní sezoně se v dílně vyrábějí dveře, okna, hrábě a jiné zahradní náčiní, v zimní hlavně saně, které Noskovi vyrábějí z jasanu, kterého je v okolí dostatek. Kmeny dřeva se kupují, dále už se materiál zpracovává v dílně.
V roce 2019 zemřel.