Masopustní rej – výstava masopustních masek PVO Zákupy