Grafická dílna na Dlaskově statku – obrázek Sv. Jana Křtitele