Archeologie

n

V březnu roku 2010 byla v  Muzeu Českého ráje otevřena obnovená archeologická expozice s názvem Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří.

nn

Do té doby jsme naší veřejnosti prezentovali především starší nálezy –  štípané kamenné nástroje neandertálců z Jislovy jeskyně v Klokočských skalách, výbavu žárových hrobů z mladší doby bronzové a starší doby železné ze Svijan, Svijanského Újezdu, Čtveřína a Turnova nebo soubory luxusních kovových artefaktů z doby železné a doby římské ze skalního bradla Čertova ruka na Hruboskalsku.

nn

Nyní jsou zde hlavně představeny výsledky archeologických výzkumů z uplynulých dvou desítek let.  Stavební rozvoj v našem regionu totiž v roce 1995 odstartoval sérii velkoplošných záchranných výzkumů, které zásadním způsobem pozměnily naše představy o nejstarších dějinách regionu. Mezi Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem došlo následně k objevu celé řady lokalit s doklady těžby a zpracování metabazitu v mladší době kamenné. Před sedmi tisíci lety se totiž naše oblast stala dodavatelem této  strategické suroviny k výrobě kamenných nástrojů pro velkou část střední i západní Evropy od Německa po Slovensko, od Polska po Rakousko.

nn

Na výzkumu pravěké těžby v Jizerských horách se dnes po skromných začátcích podílí celá řada odborníků od archeologů přes paleobotaniky po mineralogy a geology nejenom z naší republiky, ale i ze zahraničí – například z Univerzity z Hamburku. Projekt výzkumu těžby a zpracování surovin v Jizerských horách v mladší době kamenné bude do roku 2011 podporován Grantovou agenturou České republiky.

n