Bozkovská poutní tradice

Poutní tradice v Bozkově je důležitým a populárním regionálním fenoménem. V současné době se zde od července do září konají čtyři mariánské poutě. Přední místo v poutním kalendáři zabírá první neděle v červenci, kdy se zde pořádá pouť k příležitosti Svátku Navštívení Panny Marie. Té se v současnosti účastní přímo v kostele kolem 300 až 500 lidí. Druhá pouť se koná při slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna, respektive během nejbližší neděle od tohoto data. Stejně tomu je o neděli v blízkosti 8. září, tedy svátku Narození Panny Marie. Další mariánská pouť je v Bozkově slavena ke cti Panny Marie Lasalettské, a to v neděli okolo 19. září. První tři jmenované mají na Bozkově letitou tradici spojenou s historií poutního místa, čtvrtá se začala slavit s příchodem bratrů misionářů Panny Marie z La Salette v roce 1996. Ti dnes vykonávají v Bozkově duchovní správu. K výše vypsaným dnům je možné vztahovat pravidelnost nominovaného statku, cestu do Bozkova si však poutníci nacházejí i mimo tyto svátky. Obec Bozkov disponuje dobrým zázemím pro poutníky.

Nominovaný statek je důležitou součástí lidové kultury Libereckého kraje. Ves Bozkov představuje spolu se svým chrámem Navštívení Panny Marie nejvýznamnější poutní místo Pojizeří, těšící se mezi poutníky, věřícími i širší veřejností velkého zájmu. Kostel představuje centrum poutního místa, objektem úcty se stala zázračná soška Panny Marie umístěná v jeho hlavním oltáři.