HOROLEZECKÉ AKTUALITY

 

 

 

Stavba se blíží k závěru! Zde aktuální situace interiéru i exteriéru…

 

 

 

Návštěva v Bad Schandau

2. dubna 2019 jsme na oplátku vypravili autobus s pracovníky místních turistických informačních center do Bad Schandau. Němečtí hostitelé pro nás připravili podobný program jako my pro ně o pár dnů dříve. Seznámili jsme se s městem a jeho horolezeckou historií a vydali se historickou tramvají na výlet Křinickým údolím k vodopádu Lichtenhainer Wasserfall a dále (výše) k přírodnímu skalnímu útvaru Kuhstall, kde nás čekalo občerstvení. Den se vydařil, účastníci byli spokojení a snad se tam naplnily cíle, které jsme si od výletu slibovali – seznámit účastníky z obou stran hranice s turistickými horolezeckými cíli našich regionů.

I tento výlet byl pro účastníky umožněn díky projektu Pro horolezce neexistují hranice, č. projektu 100268705, financovaného z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

 

 

 

Návštěva ze Saska a výlet do Skaláku

26. března 2019 jsme u nás přivítali vzácné hosty – pracovníky turistických informačních center z Bad Schandau a okolí, které jsme pozvali, aby se seznámili s naší nově vznikající horolezeckou expozicí a s Hruboskalským skalním městem, které nás obklopuje. Chtěli jsme, aby se co nejvíce návštěvníků ze Saska dozvědělo o turistických možnostech orientovaných na horolezectví, které jim náš region může nabídnout. Výletem po Skaláku nás provázel Jan Mertlík ze Sdružení Český ráj a skvěle tlumočil horolezec Jiří Čihulka.

Němečtí hosté nás mohli navštívit zdarma, a to díky projektu Pro horolezce neexistují hranice, č. projektu 100268705, financovaného z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

 

 

 

Zájezd do Bad Schandau na Boulder cup – 18. srpna 2018

Máme za sebou skvělý den! V Bad Schandau nás přivítali výborným občerstvením, po kterém následovala prohlídka města a výjezd místní atrakcí – výtahem na skalní plošinu nad městem. Po lesní stezce mezi skalami jsme se vrátili do města a navštívili muzeum s výstavou Horolezecká fotografie 2, která vznikla s pomocí horolezců-fotografů u nás v Turnově. Odpoledne jsme se rozešli každý po svém, abychom se nakonec všichni potkali na závodech Boulder cupu. A ty byly bezpochyby skvělé a napínavé, zejména finálová utkání, která probíhala nad vodní hladinou. Odjížděli jsme o dvě hodiny později, než jsme měli v plánu, ale to snad ani nikomu nevadilo.

Celý výlet byl pro účastníky zdarma, protože je součástí projektu Pro horolezce neexistují hranice, č. projektu 100268705, financovaného z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

 

 

 

POZVÁNKA: Zájezd do Bad Schandau na Boulder cup – 18. srpna 2018
Pojeďte s námi v sobotu 18. srpna do Bad Schandau na 10. ročník horolezecké soutěže Boulder cup.
A to zadarmo! Program zájezdu bude individuální.

Soubory ke stažení:
Přihláška Boulder cup
Pozvánka-Boulder cup-zájezd

 

 

 

Pódium v atriu muzea zmizelo. Atrium získá novou podobu.

 

 

 

 

Už několik let se horolezecká sbírka utěšeně rozrůstá. V květnu letošního roku se nám podařilo navštívit Petra Placheckého žijícího v Liberci, který se nesmazatelně vryl do památníků výstupem severní stěnou Eigeru. Podílel se na prvovýstupu provedeném v období 4.–29. srpna roku 1976, který bez nadsázky patří k jednomu z nejtěžších na Eiger vůbec. Cesta byla pojmenována Československý pilíř (klasifikace VI+). My jsme od něj do muzejních sbírek získali obrovskou škálu horolezeckého vybavení, mezi kterým je dokonce i tunelový stan, tzv. Housenka (typ Omnipotent, od amerického výrobce Early Winters), který patřil mezi absolutní špičku ve vybavení vysokohorských lezců. Děkujeme!

 

Patro
Stavba začala, vše začíná mít jasnější obrysy – únor 2018.

 

 

 

Budoucnost
tak nějak by dle vizí architektů mělo vypadat blízké okolí nové budovy Horolezecké expozice (červen 2019?)

 

 

Základy
Základy nové expozice vznikly během října 2018.

 

 

 

Horolezecký festival – 9. září 2017
Horolezecký festival kromě Adiny Atlas a Jakuba Nohy ozvláštnil svým vystoupením osobitý Pavel Homolka alias Šoumen.

 

 

 

Obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou:
Během příprav na demolici musel být obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou prachotěsně uzavřen. Byla na dlouhou dobu poslední šance obraz vidět a vůbec poslední využít při tom hlediště, které během realizace nové expozice bude odstraněno.

 

 

 

 

Bouráme – 23. červen 2017
Kavárna zbourána, chystáme se na Sasíky.

 

 

 

Chystáme se bourat – 22. červen 2017
Kavárna a dílny našeho technického oddělení musí ustoupit…

 

 

 

Předali jsme stavbu
15. května 2017 jsme předali prostor budoucí horolezecké expozice stavební firmě. Zbývá jen několik posledních dnů k návštěvě galerie a prohlídce obrazu Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. 29. května bude galerie defitivně uzavřena.

Výběrové řízení na dodavatele stavební části projektu vyhrála firma Termil, a. s., z Jablonce nad Nisou.

Výzva k Horolezecké fotografii 2