Zahájení výstavy Chvála píli včel

Výstava k výročí 110 let od vzniku turnovského včelařského spolku
Výtvarně působivou a pestrou expozici „Ze sbírek manželů Josefa a Jany Scheybalových“ nahradí v polovině dubna v galerii muzea nová výstava ku příležitosti oslav 110 let od založení turnovského včelařského spolku a 115. výročí organizovaného včelaření na Turnovsku. Zájemci o kulturní dění v širším regionu zaznamenali, že se jedná o další ze série výstav připomínajících jubileum místních včelařských organizací, a ti, co navštívili loňské výstavy na stejné téma ve Vrchlabí, Jičíně či Lomnici nad Popelkou, mohou srovnávat, jak a co se kde zdařilo či naopak nepovedlo. Turnovská výstava nebude výjimkou v tom, že mezi trojrozměrnými exponáty představí historické i zcela moderní nástroje a pomůcky, kterými se včelaři už více než sto let při své činnosti obklopují. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky včelařského vybavení ze sbírek Národního zemědělského muzea na zámku Kačina a okolních muzeí, ale také z domácností samotných členů turnovského včelařského spolku a především z bohaté kolekce významného sběratele včelařských propriet, pana Josefa Kysela z Jinolic. Stěžejním cílem výstavy je přirozeně osvětlení a připomenutí dlouhé historie místního včelařského spolku, v touze po informacích uspokojíme však i „nevčelaře“, kterým přiblížíme hlavní rysy včelařské činnosti i zábavné zajímavosti ze života včelího společenství. O tematické entrée do výstavy se postarají historické fotografie lidové architektury v Pojizeří, které zachycují včelaření v regionu na přelomu 19. a 20. století, vystavené snímky včelínů na pozadí lidových stavení pocházejí ze sbírek Muzea Českého ráje v Turnově a Vlastivědného muzea pro Vysoké nad Jizerou a okolí. Výstavu doprovodí bohatý kulturní program, který zahájí tematické tvůrčí dílny připravené muzejními lektorkami. Se včelařstvím a příbuznými tématy je spojena také letošní muzejní noc, která se odehraje v sobotu 18. května (blíže k jejímu programu viz samostatný článek v tomto čísle). Doprovodný program k výstavě vyvrcholí o týden později, kdy se v rámci Staročeských řemeslnických trhů uskuteční v sobotu 25. 5. v 10.00 v galerii muzea přednáška MUDr. Radka Hubače na téma „Včelí produkty a lidské zdraví“. Během řemeslnických trhů 25. – 26. května bude také možné v Kamenářském domě absolvovat tvůrčí dílnu připravenou ve spolupráci s turnovským včelařským spolkem a v prostoru tržiště se pak budou nabízet ke koupi včelařské pomůcky i včelí produkty včetně medoviny a medového piva ve stánku Výrobního podniku Ještěd Liberec. Věříme, že nejen včelaři, ale také zájemci o včelaření a o regionální historii obecně si v termínu 18. 4. – 2. 6. najdou cestu do muzea a připravovaná výstava je potěší. Přijměte tímto rovněž pozvánku na slavnostní zahájení výstavy ve čtvrtek 18. 4.
Výstava potrvá do 2. června 2013.
Galerie muzea