Za žulami do Jablonce nad Nisou (Geologická exkurze 12.6.)

I v letošním roce se opět můžete těšit na geologické exkurze, které pro vás připravil geolog Jan Bubal. Exkurze nejsou určeny jen zájemcům o geologické vědy, ale i všem milovníkům historie a krásné přírody. Exkurze zvládne každý, průměrně zdatný turista. Všechny tři výpravy absolvujeme především pěšky. K účasti je nutné přihlásit se na emailové adrese bubal@muzeum-turnov.cz, telefonním čísle: 778 779 917, nebo osobně na pokladně muzea.

Start: 12. června v neděli v 9:00 na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou (před Novou Radnicí)
Cíl: Vrkoslavice (část Jablonce vzdálená od Mírového náměstí 2 km)
Vzdálenost: pohodová procházka 10-12 km městem a lesoparky v okrajových částech Jablonce nad Nisou; předpokládaná délka exkurze: 4-5 hodin)
Finanční náklady: dopravu na místo srazu a zpět si hradí každý sám
Vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení a vybavení (dle počasí), svačina a pití, dobrá nálada; kladivo a vybavení ke sběru vzorků není potřeba

Naše první letošní procházka povede napříč Jabloncem nad Nisou a uvidíme, že i na území města a jeho perifériích nalezneme mnoho geologických zajímavostí, a to jak přírodních, tak i použitých na stavbách. Převážná část města leží na žulách, ale na území města najdeme až čtyři různé horniny. Navštívíme lokality jako Čertův kámen, Vyhlídka a mnoho dalších, možná někomu i neznámých, ale i stavby v samotném centru Jablonce nad Nisou.

Přihlášky na exkurzi zasílejte na e-mailovou adresu bubal@muzeum-turnov.cz, příp. telefonicky 778 779 917.

Další plánované geoexkurze:
26. 6. Z Machnína na vrchol Ještědu
Trasa z Machnína až na Ještěd nás provede nejstaršími částmi celých severních Čech, které dokumentují více než 600 milionů let geologického vývoje tohoto území. Ukážeme si, že Ještěd nebyl nikdy sopkou, a naopak horniny, které ho tvoří byly součástí mořského dna.

9. 7. Po sopkách z Nové Paky až do Železnice
Naši výpravu začneme na dně permokarbonského jezera, ale postupně se přes hráz v podobě lužické poruchy přehoupneme na dno křídového moře. Abychom se při tom příliš nenamočili, budeme přeskakovat po sopkách, které čnějí ze zarovnané krajiny Jičínska a Novopacka. Uskutečníme tak cestu z geologické minulosti začínající před 300 miliony lety až do současnosti, kterou představují hrady a kaple postavené člověkem na vrcholech samotných vulkánů.