Za nerostným bohatstvím Sibiře (Přednáškové Putování za minerály II)

Pro zájemce a především pro ty, kteří ji neměli možnost ještě slyšet, se v neděli 18. 2. 2018 od 10:00 v Kamenářském domě uskuteční přednáška Za nerostným bohatstvím Sibiře. Přednáška, která měla v loňském roce velký ohlas (celkem jsem vyprávěl náš příběh sedmi skupinám), proběhne mimořádně na vyžádání Mineralogického klubu Jablonec, ale zváni jsou všichni milovníci cestování, dobrodružství a i těch kamenů z celé široké veřejnosti.
Přednášející: Jan Bubal a Marta Havlíčková, Muzeum Českého ráje v Turnově
Rusko je rozlehlá země, a museli jsme urazit více než 7000 km, abychom dorazili do cíle, kterým bylo jezero Bajkal. Zde jsme se pokoušeli vydobýt a přivést do Čech část nerostného bohatství, kterým je oblast Sibiře proslulá. Pojďte s námi navštívit břehy nejhlubšího jezera na světě, ale i pohoří Sajany, kde se náš návrat z hor změnil v boj o přežití.