ZA NEROSTNÝM BOHATSTVÍM SIBIŘE, Přednáška z cyklu Putování za minerály

Rusko je rozlehlá země, a museli jsme urazit více než 7000 km, abychom dorazili do cíle, kterým bylo jezero Bajkal. Zde jsme se pokoušeli vydobýt a přivést do Čech část nerostného bohatství, kterým je oblast Sibiře proslulá. Pojďte s námi navštívit břehy nejhlubšího jezera na světě, ale i pohoří Sajany, kde se náš návrat z hor změnil v boj o přežití.
Jan Bubal a Marta Havlíčková, Muzeum Českého ráje v Turnově
Kamenářský dům / 1. 2. 2017 / 17.00 hod. / Vstupné: 20,- Kč
Mineralogicko-cestopisné přednášky 2017