Za hornictvím do okolí Nového Města pod Smrkem

Sraz: 7. června v neděli v 7:10 v Turnově (vlak do Liberce odjíždí v 7:21); pro dojíždějící v 8:33 odjíždí vlak z Liberce do Nového Města pod Smrkem, příp. sraz v 9:35 na vlakovém nádraží v Novém Městě pod Smrkem

Cíl: vlakové nádraží v Novém Městě pod Smrkem

Vzdálenost: 9,5 km kopcovitým terénem; nejprve budeme stoupat do kopce, na zpáteční cestě budeme muset výšku zase ztratit 🙂 velká část trasy po upravených asfaltových nebo lesních cestách, ke stanovištím budeme muset vystoupat „strmým“ terénem

Finance: dopravu na místo a zpět si hradí každý sám

Vybavení: pevná obuv a vhodné oblečení dle počasí, svačina a pití na celý den, kladivo (palice) a majzlík, noviny nebo pytlíky na balení vzorků, batůžek na vzorky, dobrá nálada

Z vlakového nádraží v Novém Městě pod Smrkem dojdeme na náměstí, kde se napojíme na modrou turistickou značku. Ta nás dovede až na parkoviště U Spálené hospody, která je oblíbeným stanovištěm cyklistů. My se „na jedno“ zastavíme až na zpáteční cestě, protože stoupání do kopců bude teprve před námi. Budeme pokračovat po modré, ale kousek nad hospodou z ní odbočíme a půjdeme ke štole Nebeské vojsko. Zde si povíme něco o místním dolování. Vrátíme se zpět na modrou a budeme pokračovat ve stoupání. Odpočineme si však u pramene Novoměstské kyselky. Po zelené a následně žluté vystoupáme až do výšky 700 m n. m., kde si ve starém lomu prohlédneme zajímavý a u nás nepříliš běžný typ horniny. Téměř po vrstevnici dojdeme až ke Streitovu obrázku a odtud už budeme klesat. Jen u posledních dvou stanovišť budeme muset stoupat do „strmého svahu“. Pod vrcholem Měděnce jsou četné výchozy svorů jizerského krystalinika. Když budeme mít štěstí, najdeme v nich i granáty. Při dalším klesání vyšplháme až ke štole Nadílka štěstí, kde uvidíme zajímavý typ skarnového zrudnění, který je v Novoměstském revíru ojedinělý. Rudy železa, mědi a možná i trochu kobaltu naše batohy zatíží, ale už budeme jen klesat z kopce dolů, takže nám to může být celkem jedno. Odpočinout si a především občerstvit se bude možné U Spálené hospody. Pak už jen sklesáme stejnou cestou až na vlakové nádraží.

Přihlašování na exkurzi na e-mail: bubal@muzeum-turnov.cz


ZVEME VÁS NA GEOLOGICKÉ EXKURZE

I v letošním roce se opět můžete těšit na geologické exkurze, které pro vás připravil geolog Jan Bubal. Exkurze nejsou určeny jen zájemcům o geologické vědy, ale i všem milovníkům historie a krásné přírody. Exkurze zvládne každý, průměrně zdatný turista. Většinu výprav absolvujeme pomocí hromadné dopravy, a především pěšky (max. 12 km), na poslední se vydáme vlastními auty. K účasti je nutné přihlásit se na emailové adrese bubal@muzeum-turnov.cz, telefonním čísle: 778 779 917, nebo osobně na pokladně muzea (od 12.5.). V případě přetrvávající pandemie a karantény mohou být exkurze přesunuty nebo zrušeny. Podrobnosti ke každé exkurzi najdete v dostatečném předstihu na webových stránkách a facebookovém profilu muzea.

9. 5. Z nitra sopky až k lázeňským pramenům
Exkurzi zahájíme výstupem na Vyskeř, vrcholek, který byl v minulosti sopkou. Tím, že se ocitneme na nejvyšším místě široko daleko, tak budeme většinu cesty již jen klesat. Navštívíme jedno z největších skalních měst v Českém ráji, prohlédneme si významné skály a podíváme se na to, jak vznikají skalní věže a brány. Při sestupu se zastavíme na pitnou kůru do Sedmihorek. Zde můžeme počkat na vlak nebo dojít až do Turnova.

23. 5. Po stopách „českého granátu“ IV – tentokrát do Kolína
Ano, i v okolí Kolína se v minulosti těžili „české granáty“ a my se na ta místa pojedeme podívat. Navštívíme bývalé lomy a „doly“ v Ratboři, Sedlově nebo Bořeticích. Oproti jiným lokalitám, které jsme v minulosti navštívili, zde však uvidíme granáty i zarostlé v primární hornině. Z DŮVODU ŠPATNÉ PŘEDPOVĚDI POČASÍ SE TERMÍN EXKURZE PŘESOUVÁ NA NEDĚLÍ 24. KVĚTNA!!

7. 6. Za hornictvím do okolí Nového Města pod Smrkem
U Nového Města pod Smrkem, mezi Měděncem a Rapickou horou se v minulosti těžily skarnové rudy s obsahem cínu, ale i mědi, železa, olova a zinku. Vydáme se do míst, kde těžba probíhala, a kromě pozůstatku po dolování zkusíme sbírat minerály, které byly předmětem těžby. Podíváme se i na horniny jizerského krystalinika, z nichž jedna je velmi zvláštní. Exkurzi můžeme zakončit „U Spálené hospody“.

27. 6. Krajina mladších prvohor v okolí Košťálova
V karbonu se vrásnily naše hory, v jejichž předpolí vznikaly pánve s jezery. Naše území se nacházelo na rovníku, teploty zde byly vysoké a klima humidní. O pár milionů let později, v období zvaném perm, se naše území posunulo více k severu. Probíhala zde intenzivní sopečná činnost, naše klima bylo aridní, velmi suché. A právě do těchto dvou období, karbonu a permu, se společně vydáme.

5. 7. Exkurze do Polska II
Na polské straně Krkonoš se nachází městečko Szklarska Poreba, v jehož okolí se nachází několik mineralogických lokalit. Kromě nejvýše položeného lomu ve střední Evropě, který těžil mohutnou křemennou žílu, navštívíme i další lokality, kde bude možnost sbírat minerály (dle domluvy), a také místní mineralogické muzeu. V případě, že bude stále platit zákaz vstupu do Polska, bude exkurze zrušena nebo nahrazena.