Za hornictvím a minerály do okolí Krupky (Geologická exkurze pro veřejnost)

Odjezd: 12. května v sobotu 7.30 od Muzea Českého ráje v Turnově
Návrat: v pozdně odpoledních až večerních hodinách zpět k muzeu Českého ráje v Turnově
Finanční náklady: mikrobus: 450 Kč/osoba; štola Starý Martin, vstupné: 50 Kč/osoba
Vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení (dle počasí, možnost ušpinění), svačina a pití na celý den (na oběd nepůjdeme), kdo má kladivo a majzlík, batůžek a noviny na vzorky, dobrá nálada
Exkurze proběhne v blízkém okolí Krupky, která proslula jako hornické centrum těžby cínu, fluoritu a molybdenitu. V případě zájmu navštívíme zpřístupněnou štolu Starý Martin, která sleduje téměř 2 km dlouhou žílu Lukáš. Na povrchu navštívíme mnoho sběratelsky zajímavých lokalit, mezi něž patří staré haldy, výchozy žil, ale i propadlé dobývky po těžbě.
Pokud bude chuť, s Krupkou se můžeme rozloučit na zřícenině stejnojmenného hradu.
Předpokládaná cena za mikrobus na osobu + vstup do štoly: 500 Kč
Podrobné informace k exkurzi ke stažení zde: Ex3-Krupka
Od dubna do června 2018 se uskuteční geologické exkurze, které pro veřejnost připravuje geolog a mineralog našeho muzea Mgr. Jan Bubal. Exkurze nejsou určeny jen zájemcům o geologické vědy, ale i všem milovníkům historie a krásné přírody. Exkurzí je připravených pět – tři jsou po lokalitách a zajímavostech Českého ráje, jedna se uskuteční v Praze a jedna v okolí Krupky u Teplic. Poslední pátá exkurze je opět zaměřením čistě sběratelská a proběhne vlastními auty.
Všechny exkurze proběhnou o víkendu, s výjimkou exkurze Po stopách „českého granátu“ II, která se uskuteční v pátek. Všechny exkurze jsou ale bez výjimky celodenní. Výlety v Českém ráji se uskuteční pomocí hromadné dopravy (autobusy, vlaky) a především pěšky. Na exkurzi v Praze se dopravuje každý individuálně, do Krupky vyrazíme pomocí objednaného mikrobusu. Z toho vyplývá, že na tuto exkurzi bude potřeba zaplatit poplatek za náklady na mikrobus (viz níže), další náklady budou v případě zájmu už jen za vstup do štoly.
Přihlásit se na exkurzi můžete na e-mailové adrese: bubal@muzeum-turnov.cz, ve výjimečných případech na telefonním čísle: 778 779 917, nebo osobně na pokladně muzea. Podrobnosti ke každé exkurzi najdete na webových stránkách muzea www.muzeum-turnov.cz. Exkurze jsou omezené limitem 20 účastníků a při přihlašování bude rozhodovat pořadí. V případech, že by se mikrobus nenaplnil nebo za výrazně nepříznivého počasí, může dojít ke změně nebo ke zrušení exkurze. Přihlašovat se lze od začátku na všechny termíny. Přihlášeným účastníkům podám informace ke každé konkrétní exkurzi na e-mailové adresy nebo podle dohody v dostatečném časovém odstupu před exkurzí. Apeluji na každého zájemce, aby u pěších výletů zvážil své síly a přihlásil se na ně podle svého uvážení (jedná se delší trasy, ale poměrně rovinatým terénem, které by měl průměrně zdatný turista zvládnout). Prosím, abyste brali přihlašování na exkurze závazně!
GEOLOGICKÉ EXKURZE